Content


Login Form
My Resource


Blog Comments


Dahilde i\xc5\x9fleme izin belgesi dahilde i\xc5\x9fleme izin belgesi Dahilde Isleme Rejimi d\xc3\xbcnya piyasa fiyatlarinda hammadde temin ederek ihracati artirmak, ihracat \xc3\xbcr\xc3\xbcnlerinin yurtdisi piyasalarda rekabet g\xc3\xbcc\xc3\xbcn\xc3\xbc arttirmak, ihra\xc3\xa7 pazarlarini genisleterek ihra\xc3\xa7 \xc3\xbcr\xc3\xbcn yelpazesini genisletmek amaciyla kullanilan en etkili dis ticaret enstr\xc3\xbcmanlari arasinda yer almaktadir. dahilde i\xc5\x9fleme izin belgesi

Dahilde i\xc5\x9fleme izin belgesi dahilde i\xc5\x9fleme izin belgesi Dahilde Isleme Rejimi d\xc3\xbcnya piyasa fiyatlarinda hammadde temin ederek ihracati artirmak, ihracat \xc3\xbcr\xc3\xbcnlerinin yurtdisi piyasalarda rekabet g\xc3\xbcc\xc3\xbcn\xc3\xbc arttirmak, ihra\xc3\xa7 pazarlarini genisleterek ihra\xc3\xa7 \xc3\xbcr\xc3\xbcn yelpazesini genisletmek amaciyla kullanilan en etkili dis ticaret enstr\xc3\xbcmanlari arasinda yer almaktadir. dahilde i\xc5\x9fleme izin belgesi